Grisehegn

Nethegn, elhegn og trådhegn af høj kvalitet

Grisehegn

Grisehegn fra PIT Hegn - trådhegn og el hegn

Det er ret restriktivt at holde grise udendørs. Der er regler for hegn til frilandsgrise, som skal overholdes. Det skyldes især risikoen for sygdomme og opretholdelse af vores høje sundheds standard i Danmark, og reglerne gælder uanset, om du anvender et enkelt trådhegn, nethegn eller elhegn. Reglerne gælder desuden for alle - også for vores små kælegrise i haven!

Det er påbudt at have to hegn

  • Et sikkert omfangshegn (yderhegn) 
  • Et inderhegn, som er placeret 5 meter fra yderhegnet  

Et sikkert omfangshegn holder grisene inde i folden og sikrer også rovdyr mod at trænge igennem.

Hvad er et yderhegn?

  • Et stærkt og solidt nethegn som er sikret med eltråde eller
  • Et elektrisk omfangshegn forsynet med en alarm

Hvad er et inderhegn?
Der er ingen specielle krav til et inderhegn, men vi anvender oftest 1-3 elektriske tråde monteret på plast pæle eller tentor stål pæle. 

Selve omfangshegnet bør være mindst 1 meter højt (vildsvin dog 150 cm), og inderhegnet 20-60 cm højt.

⇒ Se vores Fårehegn for nærmere beskrivelse af hegnstyperne.

 


Indhegning og adgang 

§ 3. Ejeren eller brugeren af en besætning med svin på friland skal sikre, at en indhegning, hvori svin holdes på friland, skal bestå af:

  1. et indre hegn og et ydre hegn, der er placeret i en indbyrdes afstand af mindst 5 meter
  2. et ydre hegn, hvor der direkte på hegnet er påført mindst tre strømførende tråde med alarm, der udløses, hvis spændingen falder i de strømførende tråde, som er permanent aktiveret, eller
  3. et hegn godkendt af Fødevarestyrelsen efter ansøgning, hvor sikringsniveauet svarer til det i nr. 1 eller 2 anførte. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelsen.

Stk. 2. Indhegningen, jf. stk. 1, skal holdes i forsvarlig stand og sikre, at svinene ikke kan undslippe.

Stk. 3. Ved hold af vildsvin skal indhegningen, jf. stk. 1, mindst have en højde på 1,5 meter.

Stk. 4. Indhegningen, jf. stk. 1, skal løbende undersøges for skader og huller.

Stk. 5. Låger og andre adgangsveje til indhegningen, skal holdes forsvarligt lukkede, så uvedkommende ikke kan få adgang.

§ 4. Ejeren eller brugeren af en besætning med svin på friland skal sikre, at uvedkommende ikke færdes inden for indhegningen, jf. dog § 5.

Stk. 2. Der skal være opsat skilte på indhegningen, som opfylder de i bilag 1 nævnte krav.

Stk. 3. Skiltene, jf. stk. 1, skal være opsat på en sådan måde, at offentligheden bliver opmærksom på disse samt ved alle indgange til indhegningen.

Stk. 4. Skiltene skal til enhver tid opfylde kravene i stk. 3, samt bilag 1.

§ 5. Ejeren eller brugeren af en besætning med svin på friland kan på trods af § 4, stk. 1, tillade offentligheden adgang til at færdes inden for indhegningen, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  1. Der skal være etableret færiste og klaplåger ved alle indgange gennem indhegningen, som sikrer, at svinene ikke kan undslippe, jf. dog stk. 2,
BRUG FOR VEJLEDNING?

Vi sidder klar til at hjælpe dig.
Telefon: 6225 1254
Email: info@pithegn.dk

Reparation af grisehegn, trådhegn og elhegn

Få et tilbud på en færdig løsning
Vi kan være din sparringspartner fra idé til færdigt projekt. Kontakt os for et godt tilbud på opmåling, materialer samt opsætning.

FIND DIN PIT HEGN MEDARBEJDER

Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside, accepterer du, at der gemmes cookies på din computer.
Hvad er cookies, og hvad bruger vi dem til? - Læs mere på denne side Luk og vis ikke igen