Grisehegn

Nethegn, elhegn og trådhegn til indhegning af grise

Grisehegn

Grisehegn af en god kvalitet er vigtigt, da det er ret restriktivt at holde grise udendørs. Der er regler for hegn til frilandsgrise, som skal overholdes. Det skyldes især risikoen for sygdomme og opretholdelse af vores høje sundheds standard i Danmark. Reglerne gælder for alle - også for vores små kælegrise i haven! Er du i tvivl om, hvilken hegnstype du bør anvende eller de gældende regler, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

 

Dyrehegn - hegnspæle med 20 års garanti    Dyrehegn - opsætning af hegn og FSC pæle

 


Få vores rådgivning omkring hvilke elementer, der skal for at holde dine dyr trygt og sikkert på den rigtige side af hegnet. Find din PIT Hegn medarbejder her eller ring for gratis rådgivning på telefon 6225 1254.

SE PRISER I WEBSHOP


 


Indhegning og adgang 

§ 3. Ejeren eller brugeren af en besætning med svin på friland skal sikre, at en indhegning, hvori svin holdes på friland, skal bestå af:

  1. et indre hegn og et ydre hegn, der er placeret i en indbyrdes afstand af mindst 5 meter
  2. et ydre hegn, hvor der direkte på hegnet er påført mindst tre strømførende tråde med alarm, der udløses, hvis spændingen falder i de strømførende tråde, som er permanent aktiveret, eller
  3. et hegn godkendt af Fødevarestyrelsen efter ansøgning, hvor sikringsniveauet svarer til det i nr. 1 eller 2 anførte. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelsen.

Stk. 2. Indhegningen, jf. stk. 1, skal holdes i forsvarlig stand og sikre, at svinene ikke kan undslippe.

Stk. 3. Ved hold af vildsvin skal indhegningen, jf. stk. 1, mindst have en højde på 1,5 meter.

Stk. 4. Indhegningen, jf. stk. 1, skal løbende undersøges for skader og huller.

Stk. 5. Låger og andre adgangsveje til indhegningen, skal holdes forsvarligt lukkede, så uvedkommende ikke kan få adgang.

§ 4. Ejeren eller brugeren af en besætning med svin på friland skal sikre, at uvedkommende ikke færdes inden for indhegningen, jf. dog § 5.

Stk. 2. Der skal være opsat skilte på indhegningen, som opfylder de i bilag 1 nævnte krav.

Stk. 3. Skiltene, jf. stk. 1, skal være opsat på en sådan måde, at offentligheden bliver opmærksom på disse samt ved alle indgange til indhegningen.

Stk. 4. Skiltene skal til enhver tid opfylde kravene i stk. 3, samt bilag 1.

§ 5. Ejeren eller brugeren af en besætning med svin på friland kan på trods af § 4, stk. 1, tillade offentligheden adgang til at færdes inden for indhegningen, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  1. Der skal være etableret færiste og klaplåger ved alle indgange gennem indhegningen, som sikrer, at svinene ikke kan undslippe, jf. dog stk. 2,
Indhegning af grise - alt i hegn og pæle til grisehegn Grisehegn - sikker indhegning af grise med nethegn og trykimprægnerede stolper
Grisehegn - sikker indhegning af grise med nethegn og elhegn Grisehegn - sikker låge til indhegning af grise med en gitterlåge

Krav til hegn - indhegning til grise

Hvis du holder dine grise udendørs, er der bl.a. krav til indhegningen, som skal sikre, at grisene ikke kan slippe ud og komme i kontakt med andre dyr på den anden side af hegnet.

Dit grisehegn skal som udgangspunkt bestå af dette:

  1. Et indre hegn og et ydre hegn, der er placeret i en indbyrdes afstand af mindst 5 meter
  2. Et ydre hegn, hvor der direkte på hegnet er påført mindst tre strømførende tråde med alarm
  3. Et hegn som er ansøgt og godkendt af Fødevarestyrelsen, hvor sikringsniveauet svarer til 1 eller 2 herover

Et sikkert grisehegn holder grisene inde i folden og sikrer samtidigt mod, at rovdyr trænge igennem. Du skal efterleve de gældende krav til indhegningen, hvis du har planer om at holde din(e) kæle(e) i din have eller i dine folde omkring din ejendom.

Indhegning af grise: krav om skiltning og fodring

Udover at hegnet skal være sikret i forhold til de gældende regler, er der også krav om skiltning. Af skiltningen skal det tydeligt fremgå, at uvedkommende ikke må færdes inden for grisehegnet, med mindre en række krav er opfyldt. Fodringen skal tilrettelægges på en sådan måde, at risikoen for, at vilde fugle kommer i kontakt med foderet, begrænses mest muligt. Dette gælder dog ikke, hvis du fodrer dine grise med ensilage og frisk grønt. Du skal sikre, at din(e) kælegris(e) ikke fodres af uvedkommende. 

De forskellige hegnstyper er også nærmere beskrevet på vores side om hegn til får. 

SE VORES FÅREHEGN


Læs mere om reglerne i bekendtgørelsen om hold af svin på friland


 

Grisehegn - indhegning af grise med elhegn og nethegn
Grisehegn - flytbart hegn til indhegning af grise med forskellige pæletyper

Opsætning af grisehegn - få vores hjælp

Mange vælger at få vores hjælp til opsætning af grisehegn, da vi - med vores maskinpark og professionelle grej - hurtigt og effektivt kan banke pælene i jorden og montere hegnet. Er du i tvivl om, hvordan du overholder de gældende regler i forhold til indhegning af dine grise, kan vi kun anbefale, at du bruger os som sparringspartner, inden du går i gang. Vi banker også gerne pælene i og overlader montering af tråd mv. til jer. 

 

Grisehegn - indhegning af grise inden for lovkrav
Indhegning af grise - opsætning af grisehegn

I vores sortiment på vores webshop eller fysiske butik i Ringe finder du også praktisk tilbehør til dine grise som f.eks. trådstrammer. Find din PIT Hegn medarbejder her eller ring for gratis rådgivning på telefon 6225 1254.

SE VORES HEGNSPÆLE

BRUG FOR VEJLEDNING?

Vi sidder klar til at hjælpe dig.
Telefon 6225 1254
Email: info@pithegn.dk

Grisehegn - opsætning af nethegn og pæle

Få et tilbud på en færdig løsning
Vi kan være din sparringspartner fra idé til færdigt projekt. Kontakt os for et godt tilbud på opmåling, materialer samt opsætning.

FIND DIN PIT HEGN MEDARBEJDER

Kontaktpersoner
Jim Møller Larsen

Jim Møller Larsen

Salg - LANDBRUG
Telefon: 38403715
Niels Kildelund

Niels Kildelund

Salg – Private
Telefon: 38403718
Morten G. Sørensen

Morten G. Sørensen

Afdelingsleder Midtjylland
Telefon: 38403741
Martin Risager

Martin Risager

Afdelingsleder Nordjylland
Telefon: 40746803
Palle Clausen

Palle Clausen

Afdelingsleder Sjælland
Telefon: 22504447
Lennart Hartmann Nielsen

Lennart Hartmann Nielsen

Salgskonsulent København
Telefon: 93391256
Preben Jul Pedersen

Preben Jul Pedersen

Salgskonsulent Sjælland
Telefon: 52100440