Grisehegn

Nethegn, elhegn og trådhegn til indhegning af grise

Grisehegn

Grisehegn fra PIT Hegn - trådhegn og el hegn

Grisehegn af en god kvalitet er vigtigt, da det er ret restriktivt at holde grise udendørs. Der er regler for hegn til frilandsgrise, som skal overholdes. Det skyldes især risikoen for sygdomme og opretholdelse af vores høje sundheds standard i Danmark. Reglerne gælder for alle - også for vores små kælegrise i haven! Er du i tvivl om, hvilken hegnstype du bør anvende eller de gældende regler, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.


Krav til hegn - udendørs hold af grise

Hvis du holder dine grise udendørs, er der bl.a. krav til indhegningen, som skal sikre, at grisene ikke kan slippe ud og komme i kontakt med andre dyr på den anden side af hegnet.

Dit grisehegn skal bestå af et af følgende:

  1. Et indre hegn og et ydre hegn, der er placeret i en indbyrdes afstand af mindst 5 meter
  2. Et ydre hegn, hvor der direkte på hegnet er påført mindst tre strømførende tråde med alarm
  3. Et hegn som er ansøgt og godkendt af Fødevarestyrelsen, hvor sikringsniveauet svarer til 1 eller 2 herover

Et sikkert grisehegn holder grisene inde i folden og sikrer samtidigt mod, at rovdyr trænge igennem. Du skal efterleve de gældende krav til indhegningen, hvis du har planer om at holde din(e) kæle(e) i din have eller i dine folde omkring din ejendom.


Få vores rådgivning omkring hvilke elementer, der skal for at holde dine dyr trygt og sikkert på den rigtige side af hegnet. Find din PIT Hegn medarbejder her eller ring for gratis rådgivning på telefon 6225 1254.

SE PRISER I WEBSHOP


Krav om skiltning og fodring
Udover at hegnet skal være sikret i forhold til de gældende regler, er der også krav om skiltning. Af skiltningen skal det tydeligt fremgå, at uvedkommende ikke må færdes inden for hegnet, med mindre en række krav er opfyldt. Fodringen skal tilrettelægges på en sådan måde, at risikoen for, at vilde fugle kommer i kontakt med foderet, begrænses mest muligt. Dette gælder dog ikke, hvis du fodrer dine grise med ensilage og frisk grønt. Du skal sikre, at din(e) kælegris(e) ikke fodres af uvedkommende. 

Grisehegn - nethegn, trådhegn og elhegn til indhegning af grise.

De forskellige hegnstyper er også nærmere beskrevet på vores side om hegn til får. 

SE VORES FÅREHEGN


Læs mere om reglerne i bekendtgørelsen om hold af svin på friland


 

Opsætning af grisehegn - få vores hjælp

Mange vælger at få vores hjælp til opsætning af hegn, da vi - med vores maskinpark og professionelle grej - hurtigt og effektivt kan banke pælene i jorden og montere hegnet. Er du i tvivl om, hvordan du overholder de gældende regler i forhold til indhegning af dine grise, kan vi kun anbefale, at du bruger os som sparringspartner, inden du går i gang. Vi banker også gerne pælene i og overlader montering af tråd mv. til jer. 

I vores sortiment på vores webshop eller fysiske butik i Ringe finder du også praktisk tilbehør til dine grise som f.eks. trådstrammer.


Find din PIT Hegn medarbejder her eller ring for gratis rådgivning på telefon 6225 1254.


SE VORES HEGNSPÆLE


Indhegning og adgang 

§ 3. Ejeren eller brugeren af en besætning med svin på friland skal sikre, at en indhegning, hvori svin holdes på friland, skal bestå af:

  1. et indre hegn og et ydre hegn, der er placeret i en indbyrdes afstand af mindst 5 meter
  2. et ydre hegn, hvor der direkte på hegnet er påført mindst tre strømførende tråde med alarm, der udløses, hvis spændingen falder i de strømførende tråde, som er permanent aktiveret, eller
  3. et hegn godkendt af Fødevarestyrelsen efter ansøgning, hvor sikringsniveauet svarer til det i nr. 1 eller 2 anførte. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelsen.

Stk. 2. Indhegningen, jf. stk. 1, skal holdes i forsvarlig stand og sikre, at svinene ikke kan undslippe.

Stk. 3. Ved hold af vildsvin skal indhegningen, jf. stk. 1, mindst have en højde på 1,5 meter.

Stk. 4. Indhegningen, jf. stk. 1, skal løbende undersøges for skader og huller.

Stk. 5. Låger og andre adgangsveje til indhegningen, skal holdes forsvarligt lukkede, så uvedkommende ikke kan få adgang.

§ 4. Ejeren eller brugeren af en besætning med svin på friland skal sikre, at uvedkommende ikke færdes inden for indhegningen, jf. dog § 5.

Stk. 2. Der skal være opsat skilte på indhegningen, som opfylder de i bilag 1 nævnte krav.

Stk. 3. Skiltene, jf. stk. 1, skal være opsat på en sådan måde, at offentligheden bliver opmærksom på disse samt ved alle indgange til indhegningen.

Stk. 4. Skiltene skal til enhver tid opfylde kravene i stk. 3, samt bilag 1.

§ 5. Ejeren eller brugeren af en besætning med svin på friland kan på trods af § 4, stk. 1, tillade offentligheden adgang til at færdes inden for indhegningen, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  1. Der skal være etableret færiste og klaplåger ved alle indgange gennem indhegningen, som sikrer, at svinene ikke kan undslippe, jf. dog stk. 2,