Naturpleje (Natura 2000)

Få glæde af tilskud fra Natura 2000

Naturpleje (Natura 2000)

Naturpleje - solpaneler, færist, Natur 2000 og fangefolde

Indhegning af grønne arealer - vi gør dit arbejde lettere. Vi kan gøre dit arbejde meget lettere, fordi vi har Danmarks største sortiment inden for hegn til landbruget - og stor erfaring med Naturpleje projekter. Vi tager højde for, hvilke dyr og typer arealer, dit hegn skal indhegne og anbefaler den bedste løsning med fokus på kvalitet, udseende og holdbarhed. Du kan være tryg ved, at dyrene ikke kommer til skade samt at indhegningen af områderne lever op til de særlige krav og regler


Få hjælp - hele vejen rundt om hegnet

For at bevare og beskytte den danske natur, er der fra forskellig side mulighed for at få tilskud til opsætning af:

 • Hegn
 • Drikkefaciliteter
 • Fangefolde
 • Solpaneler
 • Færist
 • Elforsyning

med henblik på afgræsning af natur og engarealer i Danmark. Der er flere muligheder, hvor den mest kendte er Natura 2000 ordningen, som omhandler en lang række områder i Danmark (defineret i EU). Til disse projekter kan du opnå tilskud på 100%. 

Derudover har Naturerhvervstyrelsen en pulje, der jævnligt yder betydelige tilskud til blandt andet hegning af natur og engarealer i hele landet. Det handler om at vi alle gør vores bedste for at beskytte vores natur. 


Brug vores erfaring med naturpleje

Vi har været med i mange spændende projekter i vores PIT Hegn historie, og vi kan rådgive dig i forbindelse med ansøgning mv. Vores sortiment inden for hegn er særdeles omfattende, så vi altid kan finde en god løsning uanset forholdene. Vi tilbyder samtidigt rydning af hegnslinier, slåning af arealer og stier, og vi kan også være behjælpelige med at fremskaffe dyr til afgræsningen. Vær opmærksom på, at vi ikke hjælper med selve ansøgningen men kan guide/rådgive dig under hele projektet. 

Naturpleje. Natura 2000 projekter. Vi hjælper dig hele vejen rundt

 

Hvordan foregår det? 

 1. Kontakt os på telefon 6225 1254 eller send en e-mail til info@pithegn.dk. Her får du den indledende rådgivning, og vi hjælper dig med at skabe kontakten til de relevante myndigheder/konsulenter
 2. Vi skal have afdækket mulighederne. Der er god sandsynlighed for, at ansøgninger om tilskud imødekommes, hvis arealet er inden for Natura 2000 området, men chancerne bliver større, hvis:
  • Der er adgang til vand
  • Der er offentlig adgang til området
  • Hvis I er flere lodsejere, der går sammen om et projekt
 3. Et personligt møde hos PIT Hegn, hvor vi fastlægger de konkrete løsninger til hegn og drikkefaciliteter
 4. Udarbejdelse af ansøgning via kommune eller konsulent
 5. Afsendelse af ansøgning til myndighederne

Du er meget velkommen til at kontakte os ganske uforpligtende angående et kommende projekt. Vi ser frem til at høre fra dig. 


 


(Uddrag fra "Naturpleje og Natura - Tilskudsmuligheder 2019)

Nogle naturarealer er ikke klar til afgræsning

Afgræsning er mange steder en forudsætning for at skabe en rig, lysåben natur med mange dyr og planter.

De arealer, som på nuværende tidspunkt mangler hegn og andre nødvendige faciliteter, kan med denne tilskudsmulighed gøres klar til afgræsning. Det er samtidig en mulighed for at binde små arealer sammen til større enheder, så der skabes et bedre udgangspunkt for den efterfølgende drift. 

Hvad kan du få tilskud til?

Du kan søge om tilskud til nyt hegn, elforsyning, drikkevandsforsyning, fangfolde og facilitering. Du skal som minimum søge tilskud til hegn og drikkevandsforsyning. Du kan få et standardbeløb til de investeringer, du ønsker i dit projekt. Beløbet dækker udgifter til de materialer, som skal bruges og til det firma, som skal sætte hegn og andre faciliteter op. 

Du kan også søge om tilskud til facilitering for projekter, der omfatter mindst 30 ha og mindst 3 lodsejere. Faciliteringen skal fremme projektet, herunder f.eks. oprettelse af græsningsselskaber. 

Landbrugsstyrelsens hjemmeside

(Uddrag fra "Naturpleje og Natura - Tilskudsmuligheder 2019)

Hvem kan få tilskud? 

Du kan søge tilskud til forberedelse til afgræsning i de særligt udpegede Natura 2000-arealer til pleje. Ved afgrænsning af projektområdet kan op til 50% af arealet dog ligge uden for udpegningen.

Hvilket hegn skal du bruge?

Det er op til dig, hvilket hegn, du sætter op. Hegnet skal kunne holde i mindst 5 år. Det samme gælder de andre faciliteter, som du kan få tilskud til. 

Skal du søge kommunen om dispensation?

Hvis et areal er registreret som beskyttet under Naturbeskyttelsesloven § 3, skal du søge dispensation, får du foretager ændringer af arealets tilstand. Opsætning af hegn mv. er normalt ikke en ændring af arealets tilstand. Er du tvivl, så spørg kommunen.

Er der særlige betingelser, du skal være opmærksom på?

Der må ikke i forvejen være et brugbart hegn på arealet. Hvis der findes et hegn, som er udtjent, skal dette oplyses, f.eks. ved beskrivelse og billeder af hegnet. 

Hvordan og hvornår søger du?

Det kan forventes, at ordningen åbner primo august 2019 og får ansøgningsfrist medio september 2019.

Landbrugsstyrelsens hjemmeside

(Uddrag fra "Naturpleje og Natura - Tilskudsmuligheder 2019)

 

Investering og standardomkostninger

Hegn:

1- og 2-trådet hegn: 19 kr/meter

3- og 4-trådet hegn og nethegn: 28kr/meter

 

Vandforsyning:

Kar og pumpe: 13.202 kr./stk.

Kar: 2.000 kr./stk.

Drikkekop: 495 kr./stk.

Mulepumpe: 1.991 kr./stk.

 

Elforsyning:

Spændingsgiver: 9.228 kr./stk.

 

Fangfold:

Fast/mobil fangfold: 16.478 kr./stk.

 

Facilitering:

Facilitering: 10.000 kr./projekt

Bemærk at standardomkostningerne er vejledende og vil blive opdateret inden ordningen åbner i august 2019.

Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Brug os som din partner

Med PIT Hegn som din projektpartner kan du forvente:

 • Det er nemt – du får én samarbejdspartner inden for alle facetter af hegn og vildthegn
 • Du får et nemmere projekt, fordi vi planlægger for dig og tager også gerne arbejdet med opsætning
 • Du skal ikke tænke over vedligehold – vi tilbyder naturligvis mulighed for servicekontrakt
 • Du får hele vores erfaring med i pakken i forhold til projekter, hvor du søger tilskud fra Natura 2000
 • Du vil opleve alt det, vi kan – hjælpen hele vejen rundt om hegnet
Kontaktperson
Niels Kildelund

Niels Kildelund

Salg – Private
Telefon: 38403718

Hegn - hjælp til hegn, porte og låger. Få professionl vejledning

Vi giver gerne gratis råd og vejledning om hegn.
Skriv til os, og du hører fra os, så hurtigt vi kan. 

Du finder priser her: pithegnshop.dk
Ses vi også på Facebook?