Naturpleje (Natura 2000)

Natura 2000 - tilskud til hegn og elforsyning mv.

Naturpleje (Natura 2000)

Et Natura 2000-område er et særligt udpeget område, hvor det er muligt at søge tilskud til optimering af de grønne arealer, dvs. fokus på naturvenlig drift samt investering i forbedringer af naturen.

Tilskudsmuligheder - få hjælp hele vejen rundt om hegnet

Hvis du ejer jord i et Natura 2000-område, kan du søge om tilskud til forberedelse af græs, så du kan have græssende dyr gående på arealerne. Til disse projekter kan du opnå tilskud på 100%, som skal anvendes til facilitering:

 • Hegn
 • Drikkefaciliteter
 • Fangefolde
 • Solpaneler
 • Færist
 • Elforsyning

Vi kan gøre dit arbejde meget lettere, fordi vi har Danmarks største sortiment inden for hegn til landbruget - og stor erfaring med Naturpleje projekter. Vi tager højde for, hvilke dyr og typer arealer, dit hegn skal indhegne og anbefaler den bedste løsning med fokus på kvalitet, udseende og holdbarhed. Du kan være tryg ved, at dyrene ikke kommer til skade samt at indhegningen af områderne lever op til de særlige krav og regler.

Natura 2000 - naturpleje projekt. Få tilskud til hegn

Derudover har Naturerhvervstyrelsen en pulje, der jævnligt yder betydelige tilskud til blandt andet hegning af natur og engarealer i hele landet. Det handler om, at vi alle gør vores bedste for at beskytte vores natur. 


Brug vores erfaring med naturpleje

Naturpleje. Natura 2000 projekter. Vi hjælper dig hele vejen rundt

Vi har været med i mange spændende projekter i vores PIT Hegn historie, og vi kan rådgive dig i forbindelse med ansøgning mv. Vores sortiment inden for hegn er særdeles omfattende, så vi altid kan finde en god løsning uanset forholdene. Vi tilbyder samtidigt rydning af hegnslinier, slåning af arealer og stier, og vi kan også være behjælpelige med at fremskaffe dyr til afgræsningen. Vær opmærksom på, at vi ikke hjælper med selve ansøgningen men kan guide/rådgive dig under hele projektet. 


Tilskud til forberedelse af afgræsning

(Uddrag fra "Naturpleje og Natura - Tilskudsmuligheder 2019)

Nogle naturarealer er ikke klar til afgræsning

Afgræsning er mange steder en forudsætning for at skabe en rig, lysåben natur med mange dyr og planter.

De arealer, som på nuværende tidspunkt mangler hegn og andre nødvendige faciliteter, kan med denne tilskudsmulighed gøres klar til afgræsning. Det er samtidig en mulighed for at binde små arealer sammen til større enheder, så der skabes et bedre udgangspunkt for den efterfølgende drift. 

Hvad kan du få tilskud til?

Du kan søge om tilskud til nyt hegn, elforsyning, drikkevandsforsyning, fangfolde og facilitering. Du skal som minimum søge tilskud til hegn og drikkevandsforsyning. Du kan få et standardbeløb til de investeringer, du ønsker i dit projekt. Beløbet dækker udgifter til de materialer, som skal bruges og til det firma, som skal sætte hegn og andre faciliteter op. 

Du kan også søge om tilskud til facilitering for projekter, der omfatter mindst 30 ha og mindst 3 lodsejere. Faciliteringen skal fremme projektet, herunder f.eks. oprettelse af græsningsselskaber. 

Se landbrugsstyrelsens hjemmeside


Natura 2000 - tilskudsregler

(Uddrag fra "Naturpleje og Natura - Tilskudsmuligheder 2019)

Hvem kan få tilskud? 

Du kan søge tilskud til forberedelse til afgræsning i de særligt udpegede Natura 2000-arealer til pleje. Ved afgrænsning af projektområdet kan op til 50% af arealet dog ligge uden for udpegningen.

Hvilket hegn skal du bruge?

Det er op til dig, hvilket hegn, du sætter op. Hegnet skal kunne holde i mindst 5 år. Det samme gælder de andre faciliteter, som du kan få tilskud til. 

Skal du søge kommunen om dispensation?

Hvis et areal er registreret som beskyttet under Naturbeskyttelsesloven § 3, skal du søge dispensation, får du foretager ændringer af arealets tilstand. Opsætning af hegn mv. er normalt ikke en ændring af arealets tilstand. Er du tvivl, så spørg kommunen.

Er der særlige betingelser, du skal være opmærksom på?

Der må ikke i forvejen være et brugbart hegn på arealet. Hvis der findes et hegn, som er udtjent, skal dette oplyses, f.eks. ved beskrivelse og billeder af hegnet. 

Hvordan og hvornår søger du?

Ansøgningsperioden er den 2/8-17/9 2021. Vi hjælper dig gerne med dit planlægning af kommende hegnsprojekt, så du er klar til at søge tilskuddet. 

Kontakt os


Natura 2000 - investering og standardomkostninger

(Uddrag fra "Naturpleje og Natura - Tilskudsmuligheder 2019)

Du kan søge tilskud til et nyt hegn og låger, elforsyning med solpaneler, drikkeforsyning, færiste og fangefolde. Tilskuddet dækker både materialeomkostninger samt omkosninger til opsætning af hegn og tilbehør. Hvis arealerne er tilgroede, kan der også søges om tilskud til at få ryddet arealerne, inden hegnet kan sættes op. Se mere i denne folder fra landbrugsstyrelsen

Hegn

1- og 2-trådet hegn: 19 kr./mtr.

3- og 4-trådet hegn og nethegn: 28 kr./mtr.

Vandforsyning

Kar og pumpe: 13.202 kr./stk.

Kar: 2.000 kr./stk.

Drikkekop: 495 kr./stk.

Mulepumpe: 1.991 kr./stk.

Elforsyning

Spændingsgiver: 9.228 kr./stk.

Fangefold

Fast/mobil fangfold: 16.478 kr./stk.

Facilitering

Facilitering: 10.000 kr./projekt

Bemærk at standardomkostningerne er vejledende. Se de opdaterede priser her

Landbrugsstyrelsens hjemmeside


Hvordan foregår det? 

Nethegn og trådhegn til naturpleje. Natura 2000 projekt

 • Kontakt os på telefon 6225 1254 eller send en e-mail til info@pithegn.dk. Her får du den indledende rådgivning, og vi hjælper dig med at skabe kontakten til de relevante myndigheder/konsulenter
 • Vi skal have afdækket mulighederne. Der er god sandsynlighed for, at ansøgninger om tilskud imødekommes, hvis arealet er inden for Natura 2000 området, men chancerne bliver større, hvis:
  • Der er adgang til vand
  • Der er offentlig adgang til området
  • Hvis I er flere lodsejere, der går sammen om et projekt
 • Et personligt møde hos PIT Hegn, hvor vi fastlægger de konkrete løsninger til hegn og drikkefaciliteter
 • Udarbejdelse af ansøgning via kommune eller konsulent
 • Afsendelse af ansøgning til myndighederne

Du er meget velkommen til at kontakte os ganske uforpligtende angående et kommende projekt. Vi ser frem til at høre fra dig. 


Natura 2000 - naturpleje projekt. Få tilskud til færist

Natura 2000 - naturpleje projekt. Få tilskud til hegn og klaplåge

Natura 2000 - naturpleje projekt. Få tilskud til hegn og låge

Natura 2000 - naturpleje projekt. Få tilskud til elforsyning med solpanle

 

Brug os som din partner

Med PIT Hegn som din projektpartner kan du forvente:

 • Det er nemt – du får én samarbejdspartner inden for alle facetter af hegn og vildthegn
 • Du får et nemmere projekt, fordi vi planlægger for dig og tager også gerne arbejdet med opsætning
 • Du skal ikke tænke over vedligehold – vi tilbyder naturligvis mulighed for servicekontrakt
 • Du får hele vores erfaring med i pakken i forhold til projekter, hvor du søger tilskud fra Natura 2000
 • Du vil opleve alt det, vi kan – hjælpen hele vejen rundt om hegnet
Kontaktperson
Niels Kildelund

Niels Kildelund

Salg – Private
Telefon: 38403718

Vi giver gerne gratis råd og vejledning om hegn.
Skriv til os, og du hører fra os, så hurtigt vi kan. 

Du finder priser her: pithegnshop.dk
Ses vi også på Facebook?