Kohaveskoven - naturprojekt i Odense

Kohaveskoven forvandles til en grøn perle

Odense har en vision om at blive Danmarks grønneste Storby. Der er igangsat handleplan for Natur og Biodiversitet fra 2020, og Kohaveskoven er et element fra den handleplan – og allerede sat i værks

Kohaveskoven fylder ca. 100 hektar og er et af de største sammenhængende naturområder i Odense kommune. PIT Hegn har været med på denne rejse ved at levere og opsætte hegn og låger til området. Det er planen, at en natur som i mange år har haft dårlige betingelser gerne skulle forvandle sig til en grøn perle:

  • Urørt natur
  • Græssende dyr året rundt
  • Gamle og nye vandhuller for insekter, padder, fugle mm.
  • Lysninger, der skaber liv i skovbunden

Som samarbejdspartner i et sådan større kommunalt projekt indgår vi naturligvis som en lyttende partner og rådgiver omkring materialevalg. Til et naturområde anvender vi naturligvis udelukkende FSC mærket træ.

Hele løsningen indeholder:

  • Hegn på robiniepæle. Her er valgt 3 tråde i 120 cm højde, så rådyr godt kan springe over/igennem, hvis de bliver jagtet. Samtidigt er den nederste tråd sat i en højde, hvor smådyr kan komme igennem området. Fremfor at bruge et nethegn sætter et trådhegn ingen begrænsninger for mindre dyr i området. Dyrene bliver holdt inde med el i hegnet, som er almindeligt brugt i årevis, og som giver de mest frie forhold for dyrene.
  • Letvægtsfaldlåger er opsat på stier, så besøgende kan gå eller trække sin cykel igennem. Der er også taget højde for passage med kørestole med en Handy Gate, som er en type låge, der er meget let at åbne.
  • Fodgængervenlige færiste. Der er monteret færist i forskellige bredder. På begge sider i bunden af færistene har vi monteret rør, så smådyr som f.eks. pindsvin, der er faldet ned igennem færisten, kan finde sin vej ud i naturen igen. Desuden er der monteret rækværk af halvskårne Akaciepæle omkring færisten, så indgangen/passagen er tydelig markeret.

Hegnet er beregnet til heste med føl og køer med kalve, der skal kunne gå i området året rundt. Hegnet er opsat, hvor det falder bedst sammen med omgivelserne, og der er undladt at hegne omkring vandhuller. Selve begravelsespladsen, som indgår i Kohaveskoven, er naturligvis hegnet fra.

Et naturprojekt er naturligvis aldrig én færdig løsning, og vi er med i projektet i flere faser. Da det er et kæmpe område at hegne, var den første opgave at få det gamle hegn nedtaget og hegnslinjen ryddet til opsætning af det nye hegn. I alt skal der etableres 21 indgang og/eller passager som skal være med til at sikre adgangen til og gennem området.

Kohaveskoven er åben for alle, der har lyst til at benytte området, både gående og cyklister.

>Læs mere om Kohaveskoven i Odense Kommune lige her: www.odense.dk/borger/parker-og-natur/danmarks-vildeste-kommune/kohaveskoven

SE LANDBRUGSHEGN HER


OPSAT fra 2023 -


KONTAKT OS